Deze site is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland en Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk!

Informatie over de kinderopvang

Overzicht van mogelijkheden voor instroom in de sector van kinderopvang

Algemene informatie

Gebied: Heel Nederland.

Omschrijving: Onder professionele kinderopvang vallen dagopvang, voor-, tussen-, na- en buitenschoolse opvang, peuteropvang (peuterspeelzaalwerk) en gastouderopvang. Kinderopvang is voor alle kinderen van nul jaar tot en met de basisschoolleeftijd. De afgelopen jaren is de werkgelegenheid in kinderopvang fors gestegen tot 108.000 banen. Er zijn volop baankansen in de kinderopvang. De vraag naar medewerkers is groot doordat meer opvang wordt afgenomen omdat beide ouders (meer uren) werken en de regelgeving eisen stelt aan begeleidingscapaciteit voor de kinderen. De vraag naar medewerkers is nu al fors, maar zal de komende jaren alleen maar toenemen omdat opvang vanaf 2025 nagenoeg gratis wordt. Van 10.000 banen aan werkgelegenheid in 2022 zal de werkgelegenheid stijgen naar 46.000 banen in 2025. De komende jaren is er dus veel behoefte aan mensen, mede omdat veel medewerkers parttime werken.

Bijzonderheden
Instroom: De vraag naar medewerkers is enorm. Er zijn volop baankansen in de kinderopvang, vanaf mbo-niveau 3.
Uitstroom:
De kinderopvang kent ook een relatief hoge uitstroom (9%). De oorzaak hiervan is onder andere de ontwikkeling dat oudere werknemers overstappen naar bijvoorbeeld de ouderenzorg.

Krapteberoepen

  • Pedagogisch medewerkers
  • Leidinggevende

Werkniveau

MBO 3, MBO 4 en HBO niveau

Eigenschappen

Contactgericht en inlevend
Kennis over ontwikkeling en gedrag kind
Plannen en organiseren
Verantwoordelijk
Communicatief
Liefdevol
Creatief, actief en oplossingsgericht

Instroom en opleiding

Om in de kinderopvang te werken is MBO niveau 3, 4 of HBO niveau nodig. Ook zijn registratie in Landelijk register kinderopvang en VOG (Verklaring omtrent het Gedrag) vereist.

Meer informatie over de mogelijkheden voor werken in de kinderopvang:
Werken in de kinderopvang

Campagne: Kinderopvang dankzij jou

Opleidingsmogelijkheden

Voorbeeld van zij-instroom naar de kinderopvang

Video Selina

 

Contactpersonen