Deze site is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland en Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk!

Vacature Brancheregisseurs NLwerktaanwerk

Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! is een organisatie met als doel maatschappelijke transities verder te brengen en daartoe uitvoering te geven aan projecten met een maatschappelijk toegevoegde waarde. Wij doen dit voor, door en met ondernemers. In de uitvoering van onze werkzaamheden staat het werkgeversperspectief centraal. St. NLoM! is gelieerd aan VNO-NCW en MKB-Nederland. Voor de uitvoering van ons arbeidsmarktproject NLwerktaanwerk zoeken wij op dit moment: 

 

Brancheregisseurs NLwerktaanwerk

Werkzaamheden
Als brancheregisseur ben jij degene die samen met brancheorganisaties initiatieven of arrangementen ontwikkelt die concreet bijdragen aan het verbeteren van knelpunten op de arbeidsmarkt en bemensingsvraagstukken. Je werkt daarbij nauw samen met andere branche- en regioregisseurs en maakt deel uit van een landelijk projectteam van ruim 30 collega’s.

Jij gaat:

 • Proactief landelijke branche- en sectororganisaties benaderen en met hen in gesprek over bemensingsvraagstukken en onze dienstverlening.
 • Adviesgesprekken voeren met onder meer brancheorganisaties, O&O-fondsen en belangenverenigingen waarin je initiatieven neemt om onderwerpen te agenderen en met hen op zoek gaat naar voor de sector of branche passende oplossingen.
 • Structurele samenwerking tot stand brengen en sectorale en sector overstijgende arrangementen bouwen.
 • Goede voorbeelden delen van andere branches of ze meenemen naar andere branches.
 • Functioneel samenwerken met publieke partners zoals RMT’s, WSP’s, UWV enz..
 • Bijdragen aan of organiseren van workshops.
 • Trends signaleren binnen het team van NLwerktaanwerk, en deze omzetten in dienstverlening en/of adviezen over het verbeteren van de arbeidsmarktinfrastructuur.
 • Je richten op een specifiek onderwerp: we hebben binnen het team diverse specialismen waarmee we elkaar ondersteunen.
 • Goede voorbeelden ophalen om anderen te inspireren en hier communicatiemiddelen van maken samen met de communicatieafdeling/collega.
 • Afstemmen en samen optrekken met de (regionale) verenigingen van VNO-NCW en MKB Nederland.
 • Rapporteren over je werkzaamheden t.b.v. een adequate monitoring.

Wat breng jij mee:

 • Je hebt een goed sectoraal en regionaal netwerk bij ondernemers.
 • Je kunt vragen omzetten in adviezen voor brancheorganisaties en werkgevers, door als gids op te treden.
 • Je spreekt de taal van de ondernemer. Je kunt goed luisteren naar de ideeën, zorgen en wensen van de ondernemer en bent in staat om op basis hiervan passende oplossingen aan te reiken.
 • Je bent in staat om als brancheregisseur verschillende rollen te vervullen zoals initiator, aanjager, deelnemer, facilitator of kritische gesprekspartner.
 • Je hebt ervaring in het presenteren voor groepen en weet tijdens bijeenkomsten werkgevers op een enthousiaste manier mee te krijgen in het nadenken over vraagstukken en oplossingen.
 • Ervaring met en een netwerk onder relevante publieke partijen is een pré.
 • Je deelt grotendeels zelf je werkzaamheden in en draagt daarmee bij aan de gemeenschappelijke doelen. Je werkt vaak zelfstandig maar ook regelmatig samen met collega’s binnen NLwerktaanwerk.

St. NL Onderneemt Maatschappelijk! biedt:
Een veelzijdige rol in een flexibele en informele werksfeer, met ruime mogelijkheid tot ontplooiing. Je werkzaamheden kunnen in belangrijke mate flexibel in plaats en tijd worden ingevuld. Onze voorkeur gaat uit naar invulling via een Overeenkomst van Opdracht. Het betreft hier werkzaamheden van tijdelijke aard, vooralsnog tot einde 2024. We gaan uit van een overeenkomst van 16 tot 24 uur per week. In overleg kunnen we hier van afwijken.

Stichting NLoM! streeft ernaar dat het team van NLwerktaanwerk een goede afspiegeling is van de maatschappij en nodigt daarom nadrukkelijk mensen van alle culturele achtergronden en leeftijden uit om te reageren.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Gilles Gerth, projectleider NLwerktaanwerk. Dat kan per mail via gilles.gerth@projecten.vnoncw-mkb.nl.

Heb jij zin om aan de slag te gaan om werkgevers en branches te helpen met hun arbeidsmarktvragen? Mail een kort cv, een motivatie, een voorstel voor een gemiddelde ureninzet per week en een indicatie van je tarief naar info@nlom.nl.