Deze site is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland en Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk!

Over NLwerktaanwerk

NLwerktaanwerk is een initiatief van Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! en haar founders VNO-NCW en MKB-Nederland, in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Samen met publieke en private partijen, brancheorganisaties en werkgevers werken we aan de vernieuwing van de arbeidsmarkt.

Op dit moment is er een mismatch op de arbeidsmarkt: in sommige sectoren is veel werk, in andere sectoren verdwijnen banen. Werknemers en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt weten niet altijd de weg naar kansrijke beroepen en sectoren te vinden. Als we die mismatch aanpakken, ontstaat voor werknemers de zekerheid dat er werk is, en voor werkgevers de zekerheid dat zij voldoende personeel weten te vinden.

Mensen van werk naar werk
Mensen van werk naar werk leiden is  een belangrijk instrument om werkloosheid te voorkomen en zoveel mogelijk vacatures te vervullen. In de praktijk blijkt een overstap van de ene sector naar de andere, of een start in een sector na een periode van afstand tot de arbeidsmarkt, uitermate lastig en complex. Daarnaast blijkt het niet eenvoudig voor mensen met bedreigde banen om tijdig (namelijk voordat ze daadwerkelijk werkloos raken) de overstap naar nieuw werk te maken. Terwijl werk belangrijk is voor de ontplooiing van mensen. Met elkaar werken we aan een arbeidsmarkt waarin werkgevers én werknemers durven te kijken naar mogelijkheden in andere beroepen en sectoren, met werkzekerheid tot gevolg.

Er komen steeds meer instrumenten om werkgevers, werknemers en branche- en sectororganisaties hierbij te helpen, en er worden nieuwe pilots ontwikkeld. NLwerktaanwerk maakt wat er is inzichtelijk, signaleert wat er mist en ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe initiatieven. NLwerktaanwerk werkt hiervoor nauw samen met de Regionale Mobiliteits Teams (RMT’s), met lokale en regionale netwerken van werkgevers, landelijke brancheorganisaties en O&O-fondsen. Ook houden we contact met partijen en initiatieven die bezig zijn met het vraagstuk om mensen van werk naar werk te brengen.

Vragen?
Mail ons