Deze site is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland en Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk!

Over ons

NLwerktaanwerk is een initiatief van Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! en haar founders VNO-NCW en MKB-Nederland, in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Samen met publieke en private partijen, brancheorganisaties en werkgevers werken we aan de vernieuwing van de arbeidsmarkt.

Voor wie we er zijn

NLwerktaanwerk is dé plaats voor werkgevers met arbeidsmarktvraagstukken waar ze niet zelf het antwoord op vinden. Wij helpen werkgevers rechtstreeks, en bieden kennis, advies en praktische ondersteuning aan brancheorganisaties en arbeidsmarktprofessionals, zodat zij werkgevers kunnen helpen.

We doen dit met een team van meer dan twintig regio- en brancheregisseurs, die verdeeld over het land praktisch aan de slag gaan met de arbeidsmarktvraagstukken.

Wat we doen

We adviseren werkgevers

Onze regisseurs zijn sparringpartners voor werkgevers. We denken mee vanuit ondernemersperspectief en zijn gids naar onder meer partijen die werkgevers kunnen ondersteunen op verschillende gebieden, zoals bij aanvragen van subsidies of samenwerking met andere ondernemers.

We brengen arbeidsmarktinformatie in beeld

Wij brengen via onze website, social media en evenementen in beeld welke kansen er liggen voor in-, door- en uitstroom en het anders organiseren van werk. We brengen informatie van verschillende organisaties overzichtelijk bij elkaar. Zo laten onze routekaarten zien welke arbeidsmarktkansen er in branches zijn. Door te filteren in de routekaarten is te zien met welke (onverwachte) branches er samenwerkingskansen zijn.

We verbinden branches met arbeidsmarktprofessionals en met elkaar

Alle informatie van NLwerktaanwerk is met nadruk ook bedoeld voor arbeidsmarktprofessionals van publieke en private partijen. We brengen graag verbindingen tot stand tussen branches en arbeidsmarktprofessionals en tussen branches onderling. Meer weten of een routekaart voor jouw branche laten maken? Neem contact op!

We werken samen aan de arbeidsmarkt van de toekomst

Op basis van de contacten met werkgevers, branches en arbeidsmarktprofessionals signaleren we waar verbeteringen op de arbeidsmarkt gewenst zijn en verkennen we met ons netwerk van werkgevers, partners en experts mogelijke oplossingen.