Deze site is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland en Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk!

Ervaring Hoppenbrouwers met zij-instromers: Het talent van morgen begint vandaag!

Technisch talent is schaars en de schaarste neemt toe. Als de vijver leeg raakt, dan moet je op zoek naar een nieuwe plek om te vissen. Voor Hoppenbrouwers Techniek is dat de vijver van zij-instromers. Op 6 juli ging een aantal ondernemers uit de Brainportregio, in het kader van het project Blik op de Toekomst, op bezoek bij Hoppenbrouwers. Directeur HR Ellen Vermeer, clusterleider beveiliging Koen van den Hurk en technisch medewerker Tonnie van Berlo deelden hun ervaringen met zij-instroom.

De wijze waarop Hoppenbrouwers het zij-instroomtraject aanpakt is uniek. Zij-instromers treden gelijk in dienst met een startsalaris. Ze doorlopen vervolgens een opleidingstraject van 3 jaar onder begeleiding van een buddy. Deze buddy is ook nauw betrokken bij het sollicitatieproces. Een speciaal onboardingstraject zorgt vervolgens voor een vliegende start.

Zij-instroom draagt bij aan groei
Hoppenbrouwers heeft momenteel 1460 mensen in dienst. In 2024 moeten dat er 2500 zijn. ‘Zij-instroom levert een belangrijke bijdrage aan deze groei-ambitie. Vorig jaar leverde zij-instroom 64 nieuwe collega’s op. Voor dit jaar is het doel 112.’, vertelt Ellen. De ervaring is dat zij-instromers zich sneller ontwikkelen dan bijvoorbeeld een BBL- of een stagiaire. Ze hebben meer levenservaring en zijn al opgeleid in een bepaald vakgebied. Toch zijn de eerste jaren wel pittig door de combinatie van volledig werken en 2 avonden in de week naar school. De meest zij-instromers doen dan ook 3 jaar over het instroomtraject. Sneller lukt meestal niet. Daar zit nog wel een uitdaging.

Oog voor motivatie
Zij-instromers hebben ieder een eigen motivatie voor het nemen van deze stap. Het is belangrijk om daar oog voor te hebben als werkgevers. Tonnie werkte voordat hij bij Hoppenbrouwers instroomde in de horeca als chefkok. Een van de redenen voor zijn carrièreswitch was dat hij niet meer in de weekenden en ‘s avonds tot laat wilde werken. Daar wordt rekening mee gehouden.

Draagvlak en ambassadeurschap
Mede door de interne PR wordt de aanpak met zij-instromers gedragen in de hele organisatie. Succesverhalen worden gedeeld. Het werven van zij-instromers gebeurt nu dan ook hoofdzakelijk via eigen medewerkers. In feite zijn er voor Hoppenbrouwers zo’n 1500 ambassadeurs/recruiters aan de slag. Ook Tonnie is bij Hoppenbrouwers terecht gekomen omdat zijn beste vriend er werkt. Het vraagt om een investering in tijd en geld, maar het is zeker de moeite waard om aan goede talenten voor het bedrijf te komen. Zoals Koen het aangeeft: ‘het talent van morgen begint vandaag’

Brainport Omscholingsproject
De schaarste aan technisch talent neemt de komende jaren toe. Om hier op in te spelen moeten bedrijven op een andere manier naar talent gaan kijken. Dit betekent bijvoorbeeld dat zij-instroom moet worden gezien als een belangrijke bron voor de instroom van goed technisch talent. Brainport Development is daarom samen met partners in de regio dit jaar een project gestart voor het versterken en aanjagen van omscholing naar krapteberoepen in de Brainport regio. Voor de omscholing naar techniek (installatie/proces/productie techniek mbo 3-4 niveau) wordt nauw samengewerkt met het Leerwerkloket. De vraag van de bedrijven staat centraal. Samen met de deelnemende bedrijven wordt het omscholingstraject doorlopen; van het werven van kandidaten en organiseren van opleiding tot het regelen van begeleiding voor kandidaten. Daarbij wordt vooral gebruikt gemaakt van al beschikbare initiatieven en regelingen. Bij witte vlekken kan vanuit het project worden bijdragen. Inmiddels doen 6 bedrijven mee en is er ruimte voor opschaling en meer bedrijven. Bedrijven die interesse hebben om deel te nemen kunnen dat kenbaar maken via r.kerste@brainportdevelopment.nl.

Dit artikel verscheen eerder in het kader van Blik op de toekomst, een project van VNO-NCW Brabant Zeeland

Ervaring Hoppenbrouwers met zij-instromers: Het talent van morgen begint vandaag!