Deze site is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland en Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk!

Oprechte aandacht voor werknemers staat voorop bij Confed

“Nee, het is geen truc. Het is geen truc, want met een truc kun je door de mand vallen,” zegt Peter Hobbelen, directeur van elektronicabedrijf Confed Group, over zijn bewezen succesvolle manier van werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “Het is oprechte aandacht hebben voor mensen.”

Confed is in bezit van het hoogst haalbare certificaat op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en behoort daarmee tot een van de koplopers in sociaal ondernemerschap in Nederland. In 2016 nam Hobbelen elektronicabedrijf Assembly Partner over van de sociale werkvoorziening Drechtwerk in Dordrecht. Hij is toen snel gaan kijken hoe hij dat verder op kon schalen. In 2018, nam hij Confed over in Amersfoort. “Van het een kwam het ander en het bedrijf, daar gaat het nu erg goed mee,” vertelt hij. “Ja zo’n 34 miljoen omzet, dit jaar groeien we 35% en dat zijn dubbele cijfers die we al een paar jaar ervaren. En het betekent niet alleen groeien in omzet, maar ook groeien in medewerkers. Dit jaar zullen om en nabij 60-70 medewerkers erbij komen bij Confed.”

Luister naar wat Peter Hobbelen vertelt over zijn manier van ondernemen


Medewerkers uit verschillende doelgroepen
Het bedrijf heeft nu zo’n 500 werknemers in Amersfoort, Dordrecht en in Komarno in Slowakije. “En 40% van onze medewerkers zijn allemaal mensen uit die verschillende doelgroepen. Kwetsbare mensen vanuit sociale werkvoorziening, sociale dienst, UWV, en ook vooral veel nieuwkomers de laatste periodes,” vertelt Hobbelen.

Vooral op de productieafdelingen in Amersfoort en Dordrecht – Confed maakt o.a. verkeersregelsystemen, melkrobots, laadpalen, bedradingssystemen voor voertuigen- zijn de werknemers heel divers. “In Dordrecht is die verhouding 80/20, dus 80% van de groep mensen daar komt uit die verschillende groepen (mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt).”

Hoe kijkt Peter naar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt?


Focus op competenties

Bij Confed werken mensen met lichamelijke, psychische en verstandelijke beperkingen. Hobbelen noemt zijn bedrijf een heel inclusief bedrijf waar in principe plek is voor iedereen. De focus bij het aannemen van mensen ligt op wat mensen wel kunnen in plaats van wat ze niet kunnen. Hobbelen legt uit dat hij het werk verdeelt in taken en niet in functies: “Wij zijn in staat om dat werk zo te ontleden in stapjes dat dat voor ieder niveau van medewerker uitvoerbaar is, zolang die stapjes maar te overzien zijn voor die medewerkers.”

​​Tafelhoofden
Bij Confed wordt gewerkt met een mixed people concept, waarbij mensen met en zonder een beperking in een groep werken met een tafelhoofd. Zo’n tafelhoofd heeft ongeveer vijf/zes medewerkers onder zijn hoede en draagt in alle opzichten -vooral werk, maar ook een stukje privé- zorg voor zijn groep.”Natuurlijk één dat er voldoende werk is, dat ze genoeg en voldoende instructies krijgen, dat er begeleiding is, dat er hulpmiddelen zijn en dat er aandacht is voor als medewerkers ook even wat minder in hun vel zitten,” vertelt Hobbelen.

“Mensen komen soms in de raarste problemen en als wij daar een steentje aan bij kunnen dragen dat die problemen verlicht kunnen worden of verzacht kunnen worden, dan leidt dat automatisch tot dat mensen zich beter kunnen concentreren op hun werk en op hun taken,” gaat hij verder. Oprechte aandacht voor zijn medewerkers levert niet alleen productiviteit maar ook loyaliteit op, legt Hobbelen uit. Mensen voelen zich gewaardeerd.

Traditioneel wervingsbeleid
Een miljoen mensen staan aan de kant in Nederland, waarvan een heel groot gedeelte nog wil werken en dat arbeidspotentieel dat laten we onbenut, zegt Peter. “Ik wil aantonen dat dat arbeidspotentieel nog heel goed te mobiliseren is op een manier waarop het én voor het bedrijf én voor de medewerker zelf op een hele goede manier te combineren valt.” Hij vindt de huidige manier van personeel werven te traditioneel en dat gaat problemen opleveren. De krapte op de arbeidsmarkt zal volgens hem alleen maar erger worden. Ondernemingen zullen op andere manieren hun vacatures moeten gaan invullen: “Kijk als je altijd blijft doen wat je altijd al deed, dan weet je precies wat je krijgt.”

Peter Hobbelen over de urgentie van omdenken

 

Na jarenlange ervaring met sociale werkvoorziening -hij schreef het boek ‘Stop met sociaal ondernemen’- weet hij waar mensen toe in staat zijn als je ze maar op de juiste manier weet te prikkelen: “Als je dát samen brengt met succesvol bedrijfsleven dan breng je het beste van twee werelden bij elkaar.” Waar het volgens Hobbelen vaak mis gaat is dat mensen zonder goede begeleiding over gaan van sociale dienst naar het bedrijfsleven: “Of mensen krijgen te weinig houvast of te weinig begeleiding of die werkgever krijgt te weinig begeleiding. En dan zie je vaak dit soort trajecten spaak lopen.”En als iemand uit de sociale dienst een negatieve ervaring heeft in het bedrijfsleven, wordt het steeds moeilijker om het proces weer op te starten.

Goede samenwerking
Een relatie met de sociale dienst is essentieel volgens Hobbelen. Confed heeft een goed samenwerking met de sociale dienst in Dordrecht: “Het zijn echt vier handen op één buik. Zij kennen ons door en door, wij kennen hen door en door. We hebben geen verrassingen voor elkaar. Zij kennen onze werklui, zij weten als zij een dossier hebben van iemand, nou ik denk wel dat die bij Henk op de afdeling zou passen.” Maar directeuren moeten het ook oprecht met hun mensen menen: “Anders wordt het een kunstje wat je doet. Dit is geen kunstje, want met kunstjes kom je er echt niet hoor. Ik bedoel als je zeg maar mensen wilt verleiden om te werken dan kun je dat niet met kunstjes doen, want kunstjes zijn doorzichtig en niet houdbaar. Dus ik zeg altijd, what you see is what you get.”

Mindfulness
Wat opvalt aan Peter is dat hij enthousiast over zijn werknemers praat en echt het beste met ze voor heeft. Het is geen gelikt verhaal wat hij verkoopt maar hij wil met zijn visie, als directeur en mens, de wereld een stukje beter maken. Bij de vraag of hij denkt dat directeuren in een stukje mindfulness moeten investeren, zegt hij: “Ik denk dat serieus een ding is ja. Dat het gaat over dat je veel meer jezelf moet leren kennen om iets voor een ander te kunnen betekenen.”

Peter volgt nu een leiderschapsprogramma, waarin het ook met name gaat over die soft skills: “Maar het gaat ook over het stuk meditatie, taal, oprechte belangstelling kunnen tonen voor de ander, de tijd nemen…wie communiceert er nog oprecht, of wie heeft echt oprecht nog aandacht voor de ander. En ik denk dat dáár wel een hele grote sleutel zit tot hoe we weer dicht tot elkaar kunnen komen. En mensen ook echt als mensen kunnen zien in plaats van als middelen.”

 

 

Oprechte aandacht voor werknemers staat voorop bij Confed