Deze site is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland en Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk!

Open Hiring-pionier Joe Kenner: “Je krijgt gemotiveerde en loyale werknemers als je mensen een kans geeft”

“Open Hiring biedt kansen aan vrijwel alle bedrijven!” Dat is de stellige overtuiging van Joe Kenner, CEO van het Amerikaanse bedrijf Greyston dat ermee begon, en Jos Verhoeven, algemeen directeur van de Start Foundation die het naar Nederland bracht. Al 150 bedrijven in Nederland doen het, maar dat moeten er veel meer worden. 40.000 banen via Open Hiring wereldwijd is de stip op de horizon. Vandaar dat Joe Kenner naar Nederland kwam voor een congres over het thema. Voorafgaand sprak de enthousiaste directeur tijdens een lunch van NLoM!, VNO-NCW, MKB-NL en AWVN met een aantal werkgevers en branchedirecteuren.

Het concept van Open Hiring is simpel: mensen die willen werken melden zich aan, en bij een vacature krijgt de eerste op de lijst de baan. Zonder procedure. Klinkt gedurfd (Kenner: “Tien jaar geleden had ik hier ook om gelachen”) maar het boort nieuw talent aan. In een tijd van krapte op de arbeidsmarkt onmisbaar. Hoewel, krapte? Joe Kenner zet daar aanhalingstekens omheen. “Er staan heel veel mensen aan de zijlijn. Zij zijn teleurgesteld in de arbeidsmarkt, omdat ze nooit een kans krijgen, onder meer door vooroordelen bij de selectie. Geef je hen de kans wel, dan krijg je loyale werknemers. Dus ervaar je als werkgever krapte, dan kun je daar zelf iets aan veranderen.”

Echt voor alle functies?!
Open Hiring wordt meestal ingezet voor instapfuncties. Kenner en Verhoeven zien twee grote kaders. Kenner: “Het moet werk zijn dat je op de werkvloer kunt leren. Je komt binnen en weet van niks, en na een paar maanden beheers je het vak en haal je ook certificaten. Dus het is niet voor iedere functie, maar elk bedrijf heeft functies die geschikt zijn voor Open Hiring.” Certificaten, rijbewijzen en andere diploma’s zijn vaak een minimumeis bij werkgevers. Kun je dan ook aan Open Hiring doen? Verhoeven: “Als er wettelijke vereisten zijn, dan kun je die erbij zetten in de werving. Bijvoorbeeld als mensen een rijbewijs moeten hebben. Dingen die door de werkgever gewénst zijn maar niet verplicht, horen er niet thuis.” “Werving via Open Hiring kost veel minder,” vult Kenner aan. “Als je dat geld investeert in opleiding, heb je uiteindelijk net zo gekwalificeerde mensen.”


Veel voordelen
Bij Greyston (die je overigens kunt kennen van de browniestukjes in Ben & Jerry-ijs) zit Open Hiring in het DNA. Vanaf de oprichting draait het om mensen kansen geven. “We nemen geen mensen aan om brownies te bakken, we bakken brownies om mensen te kunnen aannemen,” zegt Kenner. Maar het is zeker geen liefdadigheid. De succesrate is bij Open Hiring even groot als bij andere wervingsmethoden. Er is verloop, maar dat komt vaak ook doordat mensen door- en uitstromen naar andere functies. Greyston heeft daar inmiddels een ontwikkelingsprogramma voor. Bij partnerbedrijven in Amerika ging het verloop trouwens na invoering van Open Hiring met twee derde omlaag en de arbeidsproductiviteit met 14% omhoog. En: je krijgt gemotiveerd personeel (‘dat is wat iedere werkgever als eerste zegt als je vraagt wat die zoekt!’ grapt een van de deelnemers aan de lunch). “Mensen willen graag werken, ze zetten zichzelf op de lijst,” zegt Verhoeven.

Eigen werkwijze
Greyston en Start Foundation willen graag meer mensen de weg wijzen naar Open Hiring en zijn een platform gestart om werkgevers en werknemers te verbinden: www.openhiring.nl. Ook is er een e-learning voor werkgevers. “Maar let op,” zegt Kenner bevlogen, “je hoeft Open Hiring niet precíes zo te doen als wij. Kijk wat bij jouw onderneming past. Begin klein. Bijvoorbeeld niet meteen de hele Open Hiring-aanpak, maar eerst alleen inschrijven via de lijst. Het gaat erom dat je open staat voor iedereen, en wil investeren in de mensen die voor je werken. Dan kun je als bedrijf ook verschil maken in de maatschappij.”

Eens doorpraten over of Open Hiring wat voor jouw organisatie kan zijn? Maak een afspraak om te sparren met een van onze regisseurs via info@nlwerktaanwerk.nl!

 

Open Hiring-pionier Joe Kenner: “Je krijgt gemotiveerde en loyale werknemers als je mensen een kans geeft”