Deze site is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland en Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk!

Uitzendbureaus vervullen in succesvolle pilot technische vacatures met onbenut talent

Kunnen uitzendbureaus helpen bij de aanpak van personeelstekort in de technische sector? Met die vraag startte NLwerktaanwerk vorig jaar een pilot in samenwerking met branchevereniging NBBU en een aantal enthousiaste uitzendbureaus. Door anders te kijken naar mensen die niet meer werken via uitzendbureaus, zijn mogelijk technische vacatures in te vullen. Hoe dat precies kan, onderzochten brancheregisseur Jaap Hermsen van NLwerktaanwerk, senior adviseur arbeidsmarkt bij NBBU Sven van Brakel en eigenaar René Veldkamp van uitzendbureau Hitecs. Hun ervaringen stemmen hoopvol, de pilot krijgt in het voorjaar een vervolg.

“We startten deze pilot om te laten zien dat er andere manieren van instroom mogelijk zijn”, licht brancheregisseur Jaap Hermsen toe. “Wie zich meldt voor een functie in de technische sector, moet je daadwerkelijk in die sector aan het werk zien te krijgen. Ook als er in eerste instantie geen match is. Er is misschien wel potentie voor een andere technische functie. We zien dat mensen die niet of moeilijk passen bij bestaande vacatures, op de bank zitten te wachten. Maar als je iemand afwijst voor bijvoorbeeld installatietechniek, kan die misschien in de bouw heel goed aan de slag. Je moet dan alleen goed in beeld krijgen wat er nodig is om iemand wél geschikt te maken voor de technische arbeidsmarkt.”

Mensen plaatsen die anders geen plek vinden

“Om werkgevers te ondersteunen bij het vinden van nieuwe medewerkers, moeten we samenwerken. Door een andere kijk te kiezen, kun je een nieuwe groep kandidaten aanspreken. Door niet te redeneren vanuit actuele vacatures, maar te kijken naar beschikbare kandidaten. Zo kunnen we de druk op de arbeidsmarkt helpen te verlichten. Er is een veel te grote groep beschikbare, maar niet ingezette arbeidskrachten. Naar ons idee moesten we ook bij uitzendbureaus zijn om die groep aan te spreken.”

Daarom benaderde Jaap de NBBU,  brancheorganisatie van professionele intermediairs op de arbeidsmarkt. “We wilden weten of zij onbenut potentieel bij hun leden vermoedden. Mensen die geschikt zijn of kunnen worden voor werk in de energietransitie.” Sven van Brakel, senior adviseur arbeidsmarkt bij NBBU, is blij met de pilot. “We informeerden onze leden erover en kregen positieve reacties terug. Onze leden zijn creatief genoeg om met een andere blik naar de mensen in hun eigen bestanden te kijken. Wij willen hen graag ondersteunen door kennis te bundelen en te delen. Zo kunnen we gezamenlijk de ongebruikte arbeidscapaciteit van werkend Nederland helpen.”

René Veldkamp, eigenaar van uitzendbureau Hitecs, was gelijk enthousiast. “Het idee van de pilot sluit aan bij de manier waarop wij altijd al werken. De toegevoegde waarde van uitzendbureaus op de arbeidsmarkt zit erin dat wij mensen aan werk helpen die anders geen plek vinden. Wij kunnen de smeerolie zijn tussen werkgevers en werknemers. Dat we een succesvolle plaatsing hebben weten te realiseren door deze pilot, maakt het wat ons betreft succesvol.”

Links: René Veldkamp, HiTecs. Rechts: Sven van Brakel, NBBU

Links: René Veldkamp, HiTecs. Rechts: Sven van Brakel, NBBU

Persoonlijk profiel

“In de pilot hebben we gekeken naar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt”, vervolgt René. “Mensen die bijvoorbeeld vastlopen doordat ze moeite hebben met sollicitatiegesprekken. Door er extra energie in te steken aan de voorkant, net even dat tweede kopje koffie met een kandidaat te drinken, krijg je een duidelijker beeld van iemand. Het persoonlijke profiel is belangrijk. Daarmee kunnen we naar onze opdrachtgevers, bedrijven die iets kunnen betekenen in de ontwikkeling van kandidaten. En bedrijven die zelf medewerkers zoeken.”

Sven van Brakel van NBBU doet een aanvulling. “Het persoonlijk profiel maken, is inderdaad het belangrijkst. Door iemand een week proef te laten draaien, kan hij of zij nieuwe inzichten opdoen en zich realiseren dat bepaalde vacatures misschien wél passend zijn. Voor mij is een belangrijk leerpunt uit de eerste fase van de pilot dat we naast het persoonlijke aspect de lijn richting werk en vacatures eerder op moeten starten. Op de werkvloer kan iemand ook aan zichzelf werken. De persoonlijke en professionele lijn kunnen naast elkaar bestaan.”

“Ja”, zegt René, “dat vind ik ook. Het mooiste zou zijn om mensen ook te kunnen plaatsen als er geen directe vacature is. Je wilt de ogen openen van kandidaten, ze laten ontdekken waar hun kracht ligt en welke functies óók bij hen zouden kunnen passen. Tegelijkertijd wil je dat werkgevers ook op een andere manier gaan kijken: het opvullen van actuele vacatures is belangrijk, maar het aanpakken van de schaarste op de arbeidsmarkt in de techniek is dat ook.”

Samen aan het werk

Dat beaamt Sven: “Door slim samen te werken, helpen we meer vacatures te vervullen. Wij zijn als NBBU de verbinder en bemoeien ons niet met het werk van onze leden, maar we zijn er wel vóór hen. We bieden hen op deze manier meerwaarde. Zo’n pilot als deze, zorgt dat wij onze leden weer kunnen informeren en inspireren. We weten dat zij goede relaties met werkgevers, hun  opdrachtgevers, hebben. Dat helpt om uitstaande vacatures in te vullen met professionals die nu thuis zitten.”

“Ook als je een kandidaat naar een collega of niet-aangesloten ondernemer doorstuurt, draag je als uitzendbureau bij. Heb je iemand leren kennen en weet je dat een ander vacatures heeft waar hij of zij goed bij past, profiteer dan van elkaar. Ook uitzendbureaus  denken steeds meer op die manier. Ga bij elkaar zitten, gebruik de meerwaarde van elkaars dienstverlening. Waar nodig, sluit de dienstverlening van onze publieke partners aan. We moeten elkaars expertise optimaal inzetten. Zo kunnen we al het talent op de arbeidsmarkt nog veel beter benutten.”

Uitzendbureaus vervullen in succesvolle pilot technische vacatures met onbenut talent